Kurátori: Peter Megyeši /SK 
Mária H. Nepšinská /SK – šperk
Miesto konania sympózia:    Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava
Open-air galéria ZáHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava
Autor projektu: Kata Kissoczy / SK-CZ
Trvanie sympózia: 1.9.2023 (piatok) – 9.9.2023 (sobota)
Vernisáž – výsledky sympózia: 9.9.2023 (sobota) o 17.00
Open-air galéria ZáHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava

Koncert na vernisáži:
DEKADENT FABRIK
David Cajthaml – gitara, hlas /CZ
Ivan Bierhanzl – basová gitara /CZ Martin Čech – flauta /CZ

Autori:          
socha / šperk / maľba Jiří Belda/CZ, Jakub Berdych Karpelis /CZ, Jakub Berdych st. /CZ, Marcin Berdyszak /PL, Filip Bielek /SK, David Cajthaml /CZ, David Čársky /SK, Andrea Ďurianová /SK, Ivan Herényi /SK, Patrik Illo /SK, Niina-Anneli Kaarnamo /FIN, Kristína Kandríková /SK, Kata Kissoczy /SK-CZ, Matúš Kurdel/SK, Lubo Mikle /SK, Mária H. Nepšinská /SK, Marek Ormandík /SK, Peter Roller /SK, Filip Sabol /SK, Marian Straka /SK, Igor Šalamoun /CZ, Rasťo Trizma /SK, Miroslav Tomaška /SK, Dionýz Troskó /SK
grafika / foto / film / multimedia  Zuzana Chmelová /SK, Radovan Kissoczy /CZ, Martina Šottová /SK, Jena Šimková /SK, Braňo Špaček /SK, Kamil Varga /SK

Medzinárodné sympózium umenia pod názvom SEM, je od roku 2009 každoročne organizované na počesť Erny Masarovičovej (1926 – 2008), významnej slovenskej sochárky a zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva.

SEM je interdisciplinárnym a multimediálnym stretnutím umelkýň a umelcov z rôznych oblastí výtvarného umenia- sochárov, šperkárov, maliarov, fotografov, ktoré sa koná v autentickom prostredí sochárskeho ateliéru a priľahlej Open-air galérie ZáHRADA.

Iniciátorkou a autorkou sympózií je od roku 2009 sochárka Kata Kissoczy a Ateliér.EM. Myšlienka zorganizovať sympózium vznikla počas príprav dokumentárneho filmu a monografie Erny Masarovičovej. Doterajších sympózií sa zúčastnilo viac ako 120 významných autoriek a autorov z rôznych oblastí domáceho i zahraničného výtvarného umenia. Jednotlivé sympóziá nám umožnili vnímať odkaz tvorby Erny Masarovičovej v nových kontextoch. Ateliér sa stal pozoruhodným zázemím pre tvorbu domácich i zahraničných umelcov a viedol k vzniku mnohých umeleckých diel.

15. ročník SEM je tradičným stretnutím medzinárodných umelcov a umelkýň, tvoriacich v rôznych disciplínach vizuálneho umenia, ako je socha, šperk a maľba, pričom nosným materiálom je kov, najmä železo a corten. Na tohtoročné sympózium boli pozvaní účastníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Fínska, ktorí pokrývajú spektrum súčasného vizuálneho umenia a pracujú s rôznorodými autorskými prístupmi a technológiami – od sochárskych foriem v kove až po multimediálne reflektovanie sympózia samotného. Projekt a obsadenie medzinárodného umeleckého sympózia 15SEM je prísľubom vzniku kvalitných umeleckých realizácií a prínosom pre súčasnú slovenskú výtvarnú scénu.

Výsledky sympózia budú prezentované počas vernisáže v galérii ZáHRADA v sobotu 9.9.2023 (sobota) o 17.00.

Sprievodné podujatie:

STREDA 6.9.2023 o 18.00
Komentovaná prehliadka Dom a ateliér- sprevádza architekt Denis Haberland, kurátor architektúry / SNG Bratislava.

Sprievodné výstavy:

Kata Kissoczy ZNAMENIA
Danubiana Meulensteen Art Museum
Kurátorka: Dagmar Kudoláni Srnenská
Trvanie výstavy: 8. 9. (piatok) – 15. 10. (nedeľa) 2023

David Cajthaml: Grafika na plote
Vernisáž: 9. 9. 2023 (sobota) o 17.00
Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava

Nezávislú galériu podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.