Ateliér.EM

je občianske združenie bolo založené v roku 2009 pri príležitosti prvého medzinárodného sympózia Hommage a Erna Masarovičová.

Dom na Gorazdovej ulici v Bratislave, v ktorom sa nachádza ateliér Erny Masarovičovej (1926 – 2008), je od roku 2009 platformou neobvyklého výtvarného projektu. Prostredie ateliéru prvej slovenskej sochárky je každoročne miestom pre stretnutie a tvorbu umelcov, ktorí prijali pozvanie Katy Kissoczy, autorky a koordinátorky projektu.

Medzi rokmi 2009-2020 sa sympózia zúčastnilo viac ako 150 renomovaných umelcov z roznych krajín , Českej republiky , Poľska , Maďarska , Holandska , Nemecka , Mexika ,Nórska , Fínska , USA , Slovenska a i.

Hlavným cieľom činnosti združenia je iniciovať a realizovať medzinárodné sympóziá, výstavné a publikačné projekty.

Ateliér.EM je priestorom pre vznik nových umeleckých diel, ktoré interpretujú nielen genius loci, ale aj mimoriadnu auru osobnosti sochárky Erny Masarovičovej zakladateľky slovenského šperkárstva a medailérstva. V širšom kontexte je miestom konfrontácie slovenského, európskeho i svetového diania rôznych druhov visuálného umenia.

Pri Ateliéri.EM je otvorená galéria ZáHRADA / Langsfeldova 2, Bratislava /

kde sú celoročne vystavené sochárske a site specific diela , ktoré tu vznikajú od roku 2009. Expozíciu doplňujú sochy a objekty Katy Kissoczy , ktorá Ateliér.EM vedie. Ďalším priestorom je galéria BAZéN , miesto pre site specific inštalácie.

Kontakt

www atelierem.eu / fb Ateliér.EM

Gorazdova 31 81104 Bratislava

+421 914237709