Kurátori: Peter Megyeši /SK
Mária H. Nepšinská /SK – šperk
Miesto konania sympózia: Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava
Open-air galéria ZáHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava
Autor projektu: Kata Kissoczy / SK-CZ
Trvanie sympózia: 18.8.2022 (štvrtok) – 27.8.2022 (sobota)
Vernisáž – výsledky sympózia: 27.8.2022 (sobota) o 17.00
Open-air galéria ZáHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava

Koncert na vernisáži: DEKADENT FABRIK
David Cajthaml – gitara, hlas /CZ
Ivan Bierhanzl – basová gitara /CZ
Marek Piaček – flauta /SK

Autori:
socha / šperk / site specific  Jakub Berdych /CZ, Marcin Berdyszak /PL, Patrik Hábl /CZ, Anna Beata Háblová /CZ, Ivan Herényi /SK, Patrik Illo /SK, Niina-Anneli Kaarnamo /FIN, Klaudia Korbelič /SK, Hanuš Lamr /CZ, Zlatka Lamrová /CZ, Lubo Mikle /SK, Martina Nosková /CZ, Peter Roller /SK, Filip Sabol /SK, Zuzana Sabová /SK, Rasťo Trizma /SK, Dionýz Troskó /SK, Brenda Zlamany /USA
grafika / foto / film / multimedia  Zuzana Chmelová /SK, Radovan Kissoczy /CZ, Ivan Nemec /DE-CZ, Braňo Špaček /SK, Kamil Varga /SK
art-tech   Vladimír Říha /CZ

Medzinárodné sympózium umenia pod názvom SEM, je od roku 2009 každoročne organizované na počesť Erny Masarovičovej (1926 – 2008), významnej slovenskej sochárky a zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva.

SEM je interdisciplinárnym a multimediálnym stretnutím umelkýň a umelcov z rôznych oblastí výtvarného umenia- sochárov, šperkárov, maliarov, fotografov, ktoré sa koná v autentickom prostredí, kde žila a tvorila Erna Masarovičová.

Iniciátorkou a hlavnou usporiadateľkou sympózií je od roku 2009 dcéra Erny Masarovičovej, sochárka Kata Kissoczy a Ateliér.EM. Myšlienka zorganizovať sympózium vznikla počas príprav dokumentárneho filmu a monografie Erny Masarovičovej. Doterajších sympózií sa zúčastnilo množstvo významných autoriek a autorov z rôznych oblastí domáceho i zahraničného výtvarného umenia. Jednotlivé sympóziá nám umožnili vnímať odkaz tvorby Erny Masarovičovej v nových kontextoch. Jej ateliér sa stal pozoruhodným zázemím pre tvorbu domácich i zahraničných umelcov a viedol k vzniku umeleckých diel, ktoré interpretujú nielen genius loci, ale reflektujú aj výnimočnú osobnosť Erny Masarovičovej.

14. ročník SEM je stretnutím umelcov a umelkýň, tvoriacich v rôznych disciplínach vizuálneho umenia, ako je socha, šperk a site specific inštalácia, pričom nosným materiálom je kov, najmä železo a corten. Na tohtoročné sympózium boli pozvaní účastníci z Poľska, Čiech, Slovenska i USA, ktorí pokrývajú spektrum súčasného vizuálneho umenia a pracujú s rôznorodými  materiálmi a technológiami – od sochárskych foriem v kove až po multimediálne reflektovanie sympózia samotného. Projekt medzinárodného umeleckého sympózia 14 SEM naznačuje prínos pre súčasnú slovenskú výtvarnú scénu a je prísľubom kvalitných umeleckých realizácií.
Výsledky sympózia budú prezentované počas vernisáže v galérii ZáHRADA v sobotu 27.8.2022 o 17.00 hod.

Sprievodné akcie:
Galéria CIT, Heydukova 15, Bratislava _ výstava ZáHrADNO _ Stano Bubán / Peter Roller _ vernisáž _ 25. 8. 2022 o 19.oo. Výstavu zaháji Beata Jablonská. Trvanie výstavy: 5. 9. — 30. 9. 2022

V Galérii mesta Bratislava momentálne prebieha výstava s názvom ERNA MONUMENTÁLNA / ERNA MASAROVIČOVÁ
A JEJ SOCHÁRSKA TVORBA v kurátorskej koncepcii Ľuby Belohradskej, Ľubice Hustej, Katy Kissoczy. Výstava približuje sochárske a monumentálne realizácie predstavené prostredníctvom modelov, tiež originálnu šperkársku
a medailérsku tvorbu. Trvanie výstavy: 30. 6. 2022 — 30. 10. 2022