O nás

Atelier.EM Občianské združenie

Ateliér.EM bolo založené ako občianske združenie roku 2009 pri príležitosti prvého medzinárodného sympózia Hommage a Erna Masarovičová.
Dom na Gorazdovej ulici v Bratislave, v ktorom sa nachádza ateliér akademickej sochárky Erny Masarovičovej (1926 – 2008), sa stal v závere septembra roka 2009 svedkom nezvyčajného výtvarného projektu.

Autentické prostredie ateliéru prvej slovenskej sochárky sa stalo nevšedným miestom pre stretnutie a prácu výtvarných umelcov, ktorí prijali pozvanie dcéry umelkyne, Kataríny Kissoczy, na toto neobyčajné sympózium.

Slovenskí výtvarníci, fotograf Juraj Králik, sochár Rasťo Trizma, architekt Karol Weisslechner, z Česka renomovaní výtvarní umelci Petr Císařovský, René Hora a holandský výtvarník Ruudt Peters.

Originalita projektu umeleckého sympózia, ako aj personálne obsadenie účastníkov naznačovalo už vopred pozitívne kreatívne výsledky a sľubovalo nevšedný umelecký zážitok. Takmer všetci účastníci sa stali aj členmi združenia Ateliér.EM, ktorého prezidentkou je Katarína Kissoczy, manažérkou Eva Šebová a kurátorkou Ágnes Schramm.

Hlavným cieľom činnosti združenia je iniciovať a realizovať medzinárodné sympóziá, výstavné a publikačné projekty.

Ateliér.EM tak bude priestorom pre vznik nových umeleckých diel, ktoré budú interpretovať nielen genius loci, ale aj mimoriadnu auru osobnosti sochárky Erny Masarovičovej a v širšom kontexte sa stane miestom konfrontácie slovenského, európskeho i svetového diania rôznych druhov výtvarného umenia.

KONTAKTY

info@atelierem.eu
+421914237709
Gorazdova 31, Bratislava

organizátorka projektu
Kata Kissoczy

kissoczy@gmail.com
+421914237709