Dokumentácia

Fotografie z 1. – 8. Sympózia á Erna Masarovičová